ภาพกิจกรรมปี พ.ศ. 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู และบวงสรวงครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 14 มิถุนายน 2561
พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไดอารี่ กรุ๊ฟ (2007) จำกัด และอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนสีผมขั้นพื้นฐาน ให้เเก่นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เเละผุ้สนใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561
วันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ครบรอบ 57 ปี และการก่อตั้งอาคารอำนวยการ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย นำคณะนักธุรกิจสาขาอาหารจากซาอุดิอาระเบีย เข้าเยี่ยมชมการสาธิตอาหารไทย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
โครงการวันวิสาขบูชา ผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันเดินเวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561
โครงการเสริมความรู้ด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 2 เมษายน 2561
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ และปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 29 มีนาคม 2561
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรส่วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 22 มีนาคม 2561
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม ชน Fix It Center 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระ นคร ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2561
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมมุ้งลวด ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัดผมฟรี และสอนวิชาชีพ แก่ประชาชนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 2561
โครงการ เปิดบ้านพระนคร (Open House) เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียน ปวช. และนักศึกษาระยะสั้น การแนะแนวอาชีพของสถานประกอบการ เปิดสอนแกะสลักอาหารไทย สอนการทำเดคูพาจ สอนการเกล้าผมถักเปียด้วยริบบิ้น บริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี 30 มกราคม 2561
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันครู และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมปี พ.ศ. 2560
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาตัดผมชาย และเสริมสวย ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะฯ ระดับภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประเภทอาหารจานเดียว ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

แนะแนวความรู้การศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา แก่น้องนักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ประกวดร้องเพลง, วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R และวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐
ีพิธีต้อนรับผู้อำนวยการ นางนพพร สุรินทร์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
แสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการ นายวรากร ชยุติกุล ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
คณะผู้บริหารจาก DRB-HICOM UNIVERSITY OF AUTOMOTIVE MALAYSIA เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียน การสอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มอบน้ำดื่มจำนวน ๑,๕๐๐ ขวด ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใช้สำหรับแจกจ่ายประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ ูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ จุดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ให้ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมการชักธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๐
กิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อหลวง โครงการทัศนศึกษาในโครงการพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นางสุวรรณา ลิ้นทอง เป็นตัวแทน มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ งวดที่ 1 ประจำปี 2560 จำนวน 5,000 บาท แก่ นายจิรวัฒน์ ขวัญฐิติ นักเรียน ปวช.แผนกช่างยนต์ ชั้นปี 1 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1ทัศนศึกษาดูงาน "วันสุนทรภู่" ณ วัดเทพธิดาราม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และ เห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันรักษา และ ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"และได้ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ดำเนินการตรวจปัสสาวะนักเรียน ปวช. ทุกชั้นปี ตามโครงการวิทยาลัยสีขาว วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับครู ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
ครอบครัวข่าว 3 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการ และ นักเรียนระดับ ปวช. เกี่ยวกับปัญหานักเรียนระดับอาชีวศึกษา เหตุผลในการเลือกเรียนในระดับอาชีวศึกษา ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และ แนวทางในการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน จังหวัดตรัง เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 12 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตป้อมปราบฯ ตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในวิทยาลัย ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 มิถุนายน 2560
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนวัดพุทธบูชา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดงานสถาปนาวิทยาลัย และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 1 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือ กับสถานประกอบการ และปฐมนิเทศก์นักเรียน ออกฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซมหานาค วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และวิทยาลัยการอาชีพหนองจอก จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองจอก วันที่ 9 เมษายน 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซมหานาค วันที่ 28 มีนาคม 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดทำโครงการ เปิดบ้านพระนคร และอบรมวิชาชีพระยะสั้น ณ ลานจอดรถ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 22 มีนาคม 2560
ดร. ชาญเวช บุญประเดิม เป็นวิทยากร สร้างความเข้าใจในการจัดการสอนหลักสูตร เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 3 มีนาคม 2560
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กราบ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งตัวแทนครูและนักเรียนระดับ ปวช. เพื่อซ่อมอุปกรณ์ให้แก่ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม ณ เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13 - 27 มกราคม 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดกิจกรรมวันครู วันเด็ก และวันขึ้นปีใหม่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
นักเรียน ปวช. ทุกสาขาวิชา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการไปร่วมเก็บขยะ ณ บริเวณสนามหลวง และทำกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรมปี พ.ศ. 2559
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเดินทางไปส่ง นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเดินทางไปส่ง ครูดิเรก ไชยทองนาม ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเดินทางไปส่ง ครูสมภพ นาคโขนง ในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการการประเมินหน่วยมาตรฐาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม พร้อมกันทั่วประเทศ ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร รวมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สาธิตการทำริบบิ้นสีดำ แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 18 ตุลาคม 2559s
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สาธิตการทำริบบิ้น และย้อมสีดำ แก่ประชาชน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 17 ตุลาคม 2559
โครงการกิจกรรมเดย์แคมป์ และประดับแถบ 3 สี ของลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เพื่ออบรมกระบวนการเรียนรู้เทคนิคการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างภาวะผู้นำ ฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็ง เอื้อเฟื้ออารี ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2559
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ-เอสโซ่ ระดับประเทศ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ชื่อโครงงาน อุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
บริษัท Fargar จำกัด ให้ความอนุเคราะห์ สาธิต การเปลี่ยนสีผมด้วยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม Fargar ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559
วิทยาลัยจัดทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ครบรอบปีที่ 55 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
การปฐมนิเทศก์ เพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
Mr. Subakin ครูจากสถาบัน SMK Texmaco Semarang, Indonesia ตามข้อตกลงการประชุม Director Meeting on SEA-TVET เพื่อศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2559
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2559
โครงการเข้าค่ายทักษะชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559-2564) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
การอบรมโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
รองผู้อำนวยการ วรากร ชยุติกร นำครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เดินทางไปแสดงความยินดี กับครูนฤมล เหรียญทองวัฒนา เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติ ราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
รองผู้อำนวยการ วรากร ชยุติกร นำครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เดินทางไปแสดงความยินดี กับครูยุทธพล เบอร์พันธุ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติ ราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ต้อนรับข้าราชการระดับสูง จากกลุ่มประเทศอาฟริกาเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 19 เมษายน 2559
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 ปีการศึกษา 2559 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในวันที่ 3 เมษายน 2559
การอบรม โครงการส่งเสริมครูทำวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 23-24 มีนาคม 2559
พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรผ่านการปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาลัย วันที่ ๒๙ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๙
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร
การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ สถานีตำรวจนครบาล บางพลัด บางกอกใหญ่ บางเสาธง และศาลาแดง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรมปี พ.ศ. 2558
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย (กิจกรรมวันปีใหม่) ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ถวายอาหารจำนวน 2,000 กล่อง เพื่อร่วมส่งเสด็จ‘พระสังฆราช’สู่พระนิพพาน ณ โรงเรียนวัดเทพศิริน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
นักศึกษา ปวช. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลขวัญใจกรรมการ มูลค่า 5,000 บาท จากการแข่งขัน "โครงการอวดดีอาชีะ" สร้างสื่อหนังสั้นและสารคดีเรื่อง "อาชีวะพลิกชีวิต"
คณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตรวจประเมินหน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วันที่ 16 ตุลาคม 2558
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สนับสนุนการจัดกิจกรรม World Homeless Day ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. วันที่ 15 ตุลาคม 2558
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย วันที่ 4 ตุลาคม 2558
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2558
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนอกสถานศึกษา ร่วมกับจังหวัดชัยนาท ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนและคืนความสมบูรณ์ระบบนิเวศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ เขาขยาย จังหวัดชัยนาท
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทการขับร้องเพลง วงดนตรีสากล และโฟล์คซอง คนพันธุ์ R ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 20 สิงหาคม 2558
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และบันทึกเทปคำสัมภาษณ์โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน ร่วมใจถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 ปี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2558
ผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักศึกษา ร่วมเวียนเทียนถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร วันที่ 29 กรกฏาคม 2558
นักศึกษาหลักสูตร ปวช. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ให้ความอนุเคราะห์ อบรมเรื่องความมั่นคงและความประพฤติ แก่นักศึกษา ปวช. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2558
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้ความอนุเคราะห์ อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ แก่นักศึกษา ปวช. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เชิญวิทยาลัยฯ ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
กิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 มิถุนายน 2558
กิจกรรมไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 54 ปี ในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ทำบุญเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
โครงการสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาไทยบีชรีสอร์ท อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมให้บุคลากร สปน. ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศก์ และมอบตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิภาคี) ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย วันที่ 9 เมษายน 2558
ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม 2558
ผู้อำนวยการวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ถวายพระพร แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 31 มีนาคม 2558
คุณปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ให้ความอนุเคราะห์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณ และความตระหนักในวิชาชีพครู แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 มีนาคม 2558
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ภายในวิทยาลัย วันที่ 24 มีนาคม 2558
การดำเนินงานศูนย์ Fix It Center ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ณ บริเวณใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ วันที่ 4 มีนาคม 2558
การดำเนินงานศูนย์ Fix It Center ร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ตลาดดินแดง วันที่ 3 มีนาคม 2558
การดำเนินงานศูนย์ Fix It Center ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรู วัดสุนทรธรรมทาน สภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายพ่าย ณ บริเวณภายในวัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค นางเลิ้ง) วันที่ 3 มีนาคม 2558
ู้กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร วันที่ 3 มีนาคม 2558
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน แนะแนวการศึกษาต่อ แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัท คิวรอน จำกัด ให้ความอนุเคราะห์ อบรมการใช้อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม ให้กับนักศึกษาวิชาชีพระยะสั้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ จัดประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
คณะกรรมการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อระดับ ปวช. 2557 ให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2557
นายจักรกฤษ แสงประสิทธิ์ นักศึกษา ปวช. 3 สาขางานการพิมพ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับ 3 ในการแข่งขันกราฟิก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
การสัมนาการฝึกอาชีพของนักศึกษา ปวช. (ทวิภาคี) 2557 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
พิธีมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักศึกษาหลักสูตร ปวช. (ทวิภาคี) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ระดับชาติ ณ ห้อง MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการตอบปัญหาวิชาการ (ประวัติศาสตร์ไทย) วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ลานกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมสัมมนาลูกเสือ ในวันที่ 18 มกราคม 2558 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ A.T.C. ผู้นำรุ่น 655 ณ สโมสรลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม
ครูและบุคลากรทางศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย ในการจัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ในวันที่ 18 มกราคม 2558
ผู้อำนวยการ ครูและบุคลาการทางการศึกษา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2558 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วันที่ 11-15 มกราคม 2558 และได้รับรางวัล ดังนี้
1. รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
ภาพกิจกรรมปี พ.ศ. 2557
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 และแข่งขันกีฬาพื้นบาน เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557
การตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 22 ธันวาคม 2557
บริษัท ไดอารี่กรุ๊ป (2007) จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม Farger อบรมความรู้ เรื่องทฤษฏีความรู้โครงสร้างเส้นผมและทฤษฎีสีเบื้องต้น วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4
คณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ตรวจประเมินองค์การและสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบแรก) วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และการมีจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557
พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กับ บริษัท ไดอารีกรุ๊ป (๒๐๐๗) จำกัด วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการแต่งหน้า โดยสาขางานเสริมสวย แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับเครื่องสำอางค์ยี่ห้อ Victory Jackson สาธิตการแต่งหน้า เพื่อเสริมบุคลิกภาพครูและบุคลาการทางการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 13 ตุลาคม 2557
ผู้อำนวยการ จำลอง กล่อมอยู่ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกล่าวขอบคุณ และอำลา อย่างเป็นทางการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 กันยายน 2557
โรงเรียนสาธิตพัฒนา (ฝ่ายอนุบาล) เยี่ยมชมวิทยาลัยฯ เพื่อเรียนรู้โลกกว้าง ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
แผนกวิชาช่างยนต์ จัดอบรมการขับขี่ปลอดภัย ให้นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และระยะสั้น ในวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนคนจันทบุรี ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557
โครงการพัฒนาศักษยภาพผู้เกษียณอายุราชการ 2557 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดขึ้น ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 12 กันยายน 2557
บริษัท พันธ์วาดี จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวะศึกษาในสถานประกอบการ ณ บริษัท พันธ์วาดี จำกัด วันที่ 9 กันยายน 2557
โครงการกีฬาสัมพันธ์ และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ณ ลานกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 5 กันยายน 2557
การประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557
ณ ห้องประชุมสัตตบุตย์ โรงแรมปทุมธานีเพลส จังหวัดปทุมธานี
โครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2557 ในการบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 19 -27 สิงหาคม 2557
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 29 สิงหาคม 2557
โครงการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย ชั้น 4
ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 22 สิงหาคม 2557
โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ทันสมัย วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานพิธี วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการจัดระบบประเมินผลแนวใหม่ตามสภาพจริง ตามนโยบายโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2556 แก่นักศึกษา ปวช. วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
โครงการขยายบทบาทศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2557 ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ วันที่ 2-3 สิงหาคม 2557
กิจกรรมการแข่งขันดนตรีและร้องเพลง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง จังหวัดสมุทรปราการ
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด
โครงการเยี่ยมบ้าน และจัดระบบดูแลผู้เรียน 2557
โครงการขยายบทบาทศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปี 2557 ณ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557
่ ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เนื่องในวันเข้าพรรษา 18 กรกฎาคม 2557
กิจกรรมวันไหว้ครูและบวงสรวงครูช่าง วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณหน้าองค์พระวิษณุกรรม และห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
งานสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ครบรอบ 53 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ด้วยการเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับ ปวช. 1/2557 มีความพร้อม ที่จะเข้าสู่ระบบการเรียนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพ วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ และเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดี กับครูธเนศ วงศ์วัฒนานุรักษ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ
ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โครงการสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ณ บิวตี้บีช รีสอร์ท อ. ปราณบุรี
จ. ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 24-26 มีนาคม 2557
การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนครู โดยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเป็นหน่วยเลือกตั้ง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนสาธิตพัฒนา (ฝ่ายอนุบาล) มาเรียนรู้โลกกว้าง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เข้ารับรางวัลผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พิธีต้อนรับรองฯ วรากร ชยุติกุล เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้บริหาร ครู และนักศึกษา เวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พิธีมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกงานประจำปี 2556 แก่นักศึกษาหลักสูตร ปวช. ทวิภาคี วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 4
นักศึกษา ปวช. แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงงาน และงานวิจัย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยนักศึกษา ปวช. 1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ บำเพ็ญประโยชน์ โดยช่วยทำความสะอาดห้องสอบ แก่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 31 มกราคม 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ขอศึกษาดูงานด้านการบริหารของวิทยาลัย ในวันที่ 28 มกราคม 2557
   
ภาพกิจกรรมปี พ.ศ. 2556
ผู้อำนวยการอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ณ กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.๑ พัน. ๔ รอ.)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2556 ต้อนรับปีใหม่ 2557 ณ ลานจอดรถ วันที่ 25 ธันวาคม 2556
พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญญาวชิโร ป.ธ. ๖) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อุโบสถวัดสระเกศ กรุงเทพฯ
โครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวะศึกษา
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม กรุงเทพฯ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
โครงการปลูกผักสวนครัวในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
การสอบความรู้ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
งานบำเพ็ญกุศลศพ แม่ทองมี ครอบบัวบาน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดศาลาลอย ต.ส้มป่อย อ.จัตรุส จังหวัดชัยภูม
งานมุฑิตาจิต ประจำปี 2556 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556 วันที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยฯ
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย และพิธีรับมอบสื่อการเรียนการสอน วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ
้บริการสอนอาชีพและให้บริการ งานวิชาการสู่อาชีพ ณ โรงเรียนวัดรางบัว วันที่ 3 กันยายน 2556
กิจกรรมฝีกอบรมวิชาชีพระยะสั้น โดยบูรณาการร่วมกับโรงเรียนวัดชัยมงคล ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวัดชัยมงคล
กิจกรรมห้องแสดงการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษและสตรี งาน "อาชีวะสร้างชาติ" ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 18-22 สิงหาคม 2556
น้อมถวายความอาลัย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มรณภาพ ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556
ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2556
ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดสระเกศ ราชวรวิหาร วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมวันไหว้ครู และบวงสรวงครูช่าง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นักศึกษา ระดับ ปวช. (ทวิภาคี) ชั้นปีที่ 1 และ 2 ดูงานบริษัทผลิตรถยนต์โตโยต้า วันที่ 14 มิถุนายน 2556
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ วันที่ 1 มิถุนายน 2556
พิธีลงนามความร่วมมือ เครือข่ายสถานศึกษา ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กับโรงเรียนวัดรางบัว ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดสระเกศวรวิหาร วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายเรียนรู้ทักษะชีวิต ของนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ วันที่ 11 พฤษภาคม 2556
เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริช่างหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 9 พฤษภาคม 2556
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ ณ เพชรริมธารรีสอร์ท เพชรบุรี วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556
เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี วันที่ 8 พฤษภาคม 2556
พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ 2556 วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
พิธีการรับมอบตัวนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช. ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ วันที่ 5 เมษายน 2556
ครูสิงห์ชัย อ่อนพิทักษ์ ย้ายไปประจำ ณ วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา วันที่ 29 มีนาคม 2556
พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายวิทยาลัยสารพัดช่างในกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดสระเกศวรวิหาร วันที่ 22 ก.พ. ๒๕๕๖
พิธีมอบวุฒิบัตรการฝึกงาน และปัจฉิมนิเทศ แก่นักศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
พิธีต้อนรับ รองฯ ฐิติมา โรจน์วัชรภิบาล ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจาก State Polytechnic of Medan , Indonesia เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ วันที่ 17 มกราคม 2556
   
ภาพกิจกรรมปี พ.ศ. 2555
กิจกรรมสังสรรค์ วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2555
กิจกรรมการละเล่น และการแข่งขันกีฬาพืนบ้านของไทย วันที่ 27 ธันวาคม 2555
กิจกรรมทำบุญวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2555
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้จะเกษียณอายุ ปี 2555 ณ ภัตตาคารนิวออลีน กรุงเทพฯ วันที่ 15 กันยายน 2555
การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม) โดย สมศ. ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2555
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2555
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวช. ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ชื่อโครงงาน "อุปกรณ์ป้องกันขโมยรถจักรยานยนต์" ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันที่ 10 สิงหาคม 2555
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสระเกศวรวิหาร วันที่ 1 สิงหาคม 2555
กิจกรรมวันไหว้ครู ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2555


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 6 July, 2018