ภาพกิจกรรมปี พ.ศ. 2563
กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(FIX IT CENTER) ถาวรประจำจังหวัด ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
พิธีลงนามถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(FIX IT CENTER) ถาวรประจำจังหวัด ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
พิธีปฐมนิเทศโครงการ “จัดการเรียนสายอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น สร้างงาน สร้างอาชีพ คืนคนดี มีฝีมือ สู่สังคม” ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่นักเรียน
โรงเรียนวัดสระเกศ
การปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ ในสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพะรนคร ร่วมรายการ NBT รวมใจสู้ภัย COVID-19 วันที่ 23 มิถุนายน 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ให้สัมภาษณ์รายการ "สามัญชนคนไทย" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่องไทยพีบีเอส วันที่ 18 มิถุนายน 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนากำลังคนดิจิทัล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ICDL Thailand Company Limited (ICDL Thailand) ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563
วันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ครบ 59ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2563
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการผลิตหน้ากากอนามัย และตรวจเยี่ยมการทำ FACE SHIELD เพื่อส่งมอบต่อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 1 เมษายน 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร พร้อมด้วยนางสาวรมิดา พรหมสุเนตร ครูประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรอบรมการทำเจลเเอลกอฮอล์ ให้เเก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 18 มีนาคม 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำคณะครูเเละบุคลากร ถวายหน้ากากอนามัย เเละเจลแอลกอฮอล์ ให้กับพระเทพรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 18 มีนาคม 2563
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้ารับการอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ เเละหน้ากากอนามัยเเบบผ้า ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 18 มีนาคม 2563
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และบุคลากรจากสถานศึกษา 5 ภาค รวมทั้งสิ้น 54 แห่ง ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำหน้ากากอนามัย พร้อมรับวัสดุ  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 16 มีนาคม 2563
คุณทยา ทีปสุวรรณ ภริยารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งจิตอาสา ร่วมทำหน้ากากอนามัยเพื่อเเจกจ่ายให้กับประชาชน สู้วิกฤติ Covid-19 เเละฝุ่น PM 2.5 ณ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 14 มีนาคม 2563
วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เเละ เเผนกเเว่นตา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เข้ารับการอบรมการทำหน้ากากอนามัย เเละเจลแอลกอฮอล์ กับทางวิทยาลัย ฯ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 13 มีนาคม 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และ คุณ ทยา ทีปสุวรรณ ภริยารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชม บริษัท Simatek จำกัด วันที่ 10 มีนาคม 2563
พิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 มีนาคม 2563
คุณทยา ทีปสุวรรณ ภริยารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมการทำหน้ากากอนามัย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 9 มีนาคม 2563
กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 6 มีนาคม 2563
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการทำหน้ากากป้องกันฝุ่น pm.2.5 และไวรัส "โควิด-19" พร้อมทั้งชมการสาธิต การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 5 มีนาคม 2563
วันสำเร็จการศึกษา ของนักเรียนหลักสูตรระยะสั้นการตรวจซ่อมเเว่นตา วันที่6 มีนาคม 2563
ครูรมิดา พรหมสุเนตร นำนักเรียนหลักสูตรระยะสั้น ออกบูธในงานตลาดนัดบัวแก้ว ของกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “ช่างพันธ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” เเละชี้เเจงหลักเกณฑ์การประเมิน ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชม (Fix it Center) เเบบถาวร ณ ห้องประชุมปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรม ประจำปีการศึกษา 25562 ณ ค่ายครูเชียร จ. เพชรบุรี วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
งาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐานระดับชาติ ณ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาการตัดเเว่นตา เเละมอบหน้ากากอนามัย วันที่ 24 มกราคม 2563
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำทีมครู บุคลากร เเละนักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เดินรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษของฝุ่น PM 2.5 เเละเเจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น ให้เเก่ประชาชน วันที่ 24 มกราคม 2563
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “ลดควัน ลดฝุ่น” ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 23 มกราคม 2563
การประชุมเพื่อเตรียมวางเเผนการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เเบบถาวร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครวันที่ 23 มกราคม 2563
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้บริหาร และ ครู วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เข้ารับรางวัล “ผู้บริหารดี ศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ” และ ”ครูสอนดี ศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ” เนื่องในการจัดงานวันครู โดยสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วันที่่ 15 มกราคม 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นประธานในพิธีนำกล่าว สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครูู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 15 มกราคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการจัดงานสมโภชน์ พระอาราม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ครบ 192 ปี ดำเนินกิจกรรมจัดงาน "อาชีวะส่งความสุข วัดพัฒนาประชาคม" ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2563 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเเขนกลอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเเข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มกราคม 2563
กิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 10 มกราคม 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันปีใหม่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 10 มกราคม 2563
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าพระนคร นำคณะครและบุคลากรทางการศึกษา กราบนมัสการ พระเทพรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 10 มกราคม 2563
การปฐมนิเทศนักศึกษาเรียนหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 182 วันที่ 6 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ภาพกิจกรรมปี พ.ศ. 2562
นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยแก่ ครู และ นักเรียน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร วันที่ 25 ธันวาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด ช่วงเทศกาลปีใหม่ รณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัย ณ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) วันที่ 27 ธันวาคม 62
การแข่งขันทักษะการเขียนโปรเเกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31
การแข่งขันทักษะตัดผมชาย หลักสูตรระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31
การแข่งขันทักษะตัดผมหญิง หลักสูตรระยะสั้น ระดับภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออก เเละ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ระหว่าง วันที่ 24 - 27 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กิจกรรมสัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมกิจกรรม นิทรรศการเเนะเเนวการศึกษาต่อ เเละอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย วันที่ 20 ธันวาคม 2562
"อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563" ณ สถาบันคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563
นิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรม อนุรักษ์ธรรมชาติเเละ สิ่งเเวดล้อม ภายในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 6 ธันวาคม 2562
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมบริการประชาชน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 5 ธันวาคม 2562
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
พิธีต้อนรับ นางเบญจวรรณ ปกป้อง ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เเละ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู เเละบุคลากร จากวิทยาลัยเทคสมุทรสงคราม วันที่ 2 ธันวาคม 2562
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เเผนกตัดผมชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การเเข่งขันชิงเเชมป์ผมภาคเหนือประเทศไทย ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดลำพูน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประกอบเเละตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) วันที่ 20 พศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินูทิศ
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดกรุงเทพฯ วันที่ 13 พศจิกายน 2562
การเเข่งขันทักษะวิชาชีพ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
การอบรม “เทคนิคการเกล้าผมสู่มืออาชีพ” วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมรูปทรงม้า วันที่ 23 ตุลาคม 2562
กิจกรรม “สองหน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน” ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันที่ 18 -19 ตุลาคม 2562
งานเกษียณอายุราชการ และ แสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 27 กันยายน 2562
โครงการอบรมการใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ. 02 ออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 25 กันยายน 2562
โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้นให้เเก่นักเรียน ระดับปวช. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 21-22 กันยายน 2562
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นางนพพร สุรินทร์ มอบรางวัลที่มชนะ การตอบปัญหาวิชาการ โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 20 กันยายน 2562
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมกับ บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชันแนล คอสเมติคส์ จำกัด ดำเนินโครงการ อบรม"ความรู้เกี่ยวกับสีผม การยืดผม และการตัดผม" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 18 กันยายน 2562
โครงการ ประชุมผู้ปกครอง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ Iณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 15 กันยายน 2562
เเข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน เพื่อหาตัวเเทน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ไปเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน และ ระดับจังหวัด วันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 6 กันยายน 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
การตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้เเก่นักเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้า และ ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรียน (พี่สอนน้อง) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 สิงหาคม 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเป็นผูประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจเเละประเมินแผนธุรกิจ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ นำนักเรียนชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาดูงานที่ โรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว วันที่ 14 สิงหาคม 2562
การเลือกตั้งหาตัวเเทนนักเรียนเป็นนายกองค์การฯ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทางวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
งานเสมารวมใจ เทิดไทองค์ราชัน ณ บริเวณข้างกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
โครงการ อาชีวะจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ที่ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน เขตป้อมปราบฯ เเละ ชุมชนโค้งถ่าน เขตบางพลัด วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
โครงการวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา เเละ วันเข้าพรรษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ถวายเทียน หลอดไฟ เเละสังฆภัณฑ์ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ 15 กรกฏาคม 2562
โครงการ อาชีวะจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (Fixit center) บริการชุมชน เพื่อซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าเเละอิเล็กทรอนิกส์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมมุ้งลวด ตัดผม ซ่อมเสื้อผ้า เเละ สอนอาชีพการทำกระหรี่พัฟ ให้เเก่ประชาชนในชุมชนฟรี ณ ชุมชนวัดดาวดึงษาราม ชุมชนศรีอุลัย สน. บางยีขัน เเละชุมชนเจ้าครุฑ วันที่ 6-7 เเละ 13-14 กรกฏาคม 2562
การเเข่งขันกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้อำนวยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร อ่านสารจากรองนายกรัฐมนตรี รักษาการเเทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 เเละให้โอวาทเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียน วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
วันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ครบรอบ 58 ปี ณ ลานอเนกประสงค์ และห้องประชุม วิทาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 13 มิถุนายน 2562
โครงการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ร่วมกับ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ วัดสุทัศนเทพวราราม วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
โครงการวันงดสูบบุหรี่โลกโดย ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับความร่วมมือจากผลิตภัณฑ์ Farger ให้ความรู้ เรื่องการย้อมสีผม เเละการยืดโคนตัดปลาย เเก่ผู้สนใจฟรี วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการค่ายทักษะชีวิต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการอบรมภาษาอังกฤษฯ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร ปวช. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
โครงการ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ เพื่อให้ได้มาตรฐานโดยเน้น 3 เป้าหมาย คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน สถานีผักเเละคนรักกาแฟศึกษาความรู้ด้านการปลูกผักไฮโดรโพนิคเเละการร้านกาเเฟ วันที่ 2 เมษายน 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศ เเละ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนรอบบริเวณวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562
โครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 ณ ชุมชนวัดญวณ สะพานขาว ชุมชนบ้านมนังคศิลา ชุมชนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว วันที่ 9-14 มีนาคม 2562
กิจกรรม เดินทางไกลอยู่ค่ายพักเเรมประจำปีการศึกษา 2561 และ พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบสามสี ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับขาติ ครั้งที่ 28 วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ สัปดาห์วันครู เเละวันเด็ก วันที่ี่ 11 มกราคม 2562
ภาพกิจกรรมปี พ.ศ. 2561
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันไหว้ครู และบวงสรวงครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 14 มิถุนายน 2561
พิธีลงนามความร่วมมือกับบริษัท ไดอารี่ กรุ๊ฟ (2007) จำกัด และอบรมเชิงปฏิบัติการเปลี่ยนสีผมขั้นพื้นฐาน ให้เเก่นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เเละผุ้สนใจ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561
วันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ครบรอบ 57 ปี และการก่อตั้งอาคารอำนวยการ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย นำคณะนักธุรกิจสาขาอาหารจากซาอุดิอาระเบีย เข้าเยี่ยมชมการสาธิตอาหารไทย ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
โครงการวันวิสาขบูชา ผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันเดินเวียนเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2561
โครงการเสริมความรู้ด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 2 เมษายน 2561
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ และปัจฉิมนิเทศ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 29 มีนาคม 2561
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรส่วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2561
โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 22 มีนาคม 2561
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุม ชน Fix It Center 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระ นคร ระหว่างวันที่ 22-28 มีนาคม 2561
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมมุ้งลวด ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัดผมฟรี และสอนวิชาชีพ แก่ประชาชนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 2561
โครงการ เปิดบ้านพระนคร (Open House) เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียน ปวช. และนักศึกษาระยะสั้น การแนะแนวอาชีพของสถานประกอบการ เปิดสอนแกะสลักอาหารไทย สอนการทำเดคูพาจ สอนการเกล้าผมถักเปียด้วยริบบิ้น บริการถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี 30 มกราคม 2561
โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันครู และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ภาพกิจกรรมปี พ.ศ. 2560
แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาตัดผมชาย และเสริมสวย ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะฯ ระดับภาคตะวันออก และ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ประเภทอาหารจานเดียว ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

แนะแนวความรู้การศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา แก่น้องนักเรียน โรงเรียนวัดสระเกศ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ประกวดร้องเพลง, วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R และวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปี ๒๕๖๐
ีพิธีต้อนรับผู้อำนวยการ นางนพพร สุรินทร์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
แสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการ นายวรากร ชยุติกุล ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
คณะผู้บริหารจาก DRB-HICOM UNIVERSITY OF AUTOMOTIVE MALAYSIA เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียน การสอน ของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มอบน้ำดื่มจำนวน ๑,๕๐๐ ขวด ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใช้สำหรับแจกจ่ายประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ ูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ จุดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน ๙,๙๙๙ ดอก ให้ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมการชักธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปีธงชาติไทย เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม๒๕๖๐
กิจกรรมทำความดีตามรอยพ่อหลวง โครงการทัศนศึกษาในโครงการพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นางสุวรรณา ลิ้นทอง เป็นตัวแทน มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ งวดที่ 1 ประจำปี 2560 จำนวน 5,000 บาท แก่ นายจิรวัฒน์ ขวัญฐิติ นักเรียน ปวช.แผนกช่างยนต์ ชั้นปี 1 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นำนักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 1ทัศนศึกษาดูงาน "วันสุนทรภู่" ณ วัดเทพธิดาราม เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และ เห็นคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันรักษา และ ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"และได้ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ดำเนินการตรวจปัสสาวะนักเรียน ปวช. ทุกชั้นปี ตามโครงการวิทยาลัยสีขาว วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับครู ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560
ครอบครัวข่าว 3 สัมภาษณ์ผู้อำนวยการ และ นักเรียนระดับ ปวช. เกี่ยวกับปัญหานักเรียนระดับอาชีวศึกษา เหตุผลในการเลือกเรียนในระดับอาชีวศึกษา ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง และ แนวทางในการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน จังหวัดตรัง เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 12 มิถุนายน 2560
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตป้อมปราบฯ ตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในวิทยาลัย ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร วันที่ 5 มิถุนายน 2560
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนวัดพุทธบูชา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดงานสถาปนาวิทยาลัย และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 1 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้ลงนามความร่วมมือ กับสถานประกอบการ และปฐมนิเทศก์นักเรียน ออกฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซมหานาค วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และวิทยาลัยการอาชีพหนองจอก จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ และกีฬา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองจอก วันที่ 9 เมษายน 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซมหานาค วันที่ 28 มีนาคม 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดทำโครงการ เปิดบ้านพระนคร และอบรมวิชาชีพระยะสั้น ณ ลานจอดรถ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 22 มีนาคม 2560
ดร. ชาญเวช บุญประเดิม เป็นวิทยากร สร้างความเข้าใจในการจัดการสอนหลักสูตร เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 3 มีนาคม 2560
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กราบ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)” ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งตัวแทนครูและนักเรียนระดับ ปวช. เพื่อซ่อมอุปกรณ์ให้แก่ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม ณ เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13 - 27 มกราคม 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร จัดกิจกรรมวันครู วันเด็ก และวันขึ้นปีใหม่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
นักเรียน ปวช. ทุกสาขาวิชา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการไปร่วมเก็บขยะ ณ บริเวณสนามหลวง และทำกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
ภาพกิจกรรมปี พ.ศ. 2559
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเดินทางไปส่ง นางยุพิน พิมศร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเดินทางไปส่ง ครูดิเรก ไชยทองนาม ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ร่วมเดินทางไปส่ง ครูสมภพ นาคโขนง ในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการการประเมินหน่วยมาตรฐาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม พร้อมกันทั่วประเทศ ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวสมานฉันท์ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร รวมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สาธิตการทำริบบิ้นสีดำ แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 18 ตุลาคม 2559s
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สาธิตการทำริบบิ้น และย้อมสีดำ แก่ประชาชน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 17 ตุลาคม 2559
โครงการกิจกรรมเดย์แคมป์ และประดับแถบ 3 สี ของลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เพื่ออบรมกระบวนการเรียนรู้เทคนิคการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างภาวะผู้นำ ฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็ง เอื้อเฟื้ออารี ณ ค่ายลูกเสือ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2559
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวะ-เอสโซ่ ระดับประเทศ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ชื่อโครงงาน อุปกรณ์เสริมประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559
บริษัท Fargar จำกัด ให้ความอนุเคราะห์ สาธิต การเปลี่ยนสีผมด้วยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม Fargar ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 2-3 มิถุนายน 2559
วิทยาลัยจัดทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ครบรอบปีที่ 55 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
การปฐมนิเทศก์ เพื่อเตรียมฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
Mr. Subakin ครูจากสถาบัน SMK Texmaco Semarang, Indonesia ตามข้อตกลงการประชุม Director Meeting on SEA-TVET เพื่อศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. - 4 มิ.ย. 2559
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2559
โครงการเข้าค่ายทักษะชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559-2564) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
การอบรมโครงการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
รองผู้อำนวยการ วรากร ชยุติกร นำครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เดินทางไปแสดงความยินดี กับครูนฤมล เหรียญทองวัฒนา เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติ ราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
รองผู้อำนวยการ วรากร ชยุติกร นำครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เดินทางไปแสดงความยินดี กับครูยุทธพล เบอร์พันธุ์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติ ราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ต้อนรับข้าราชการระดับสูง จากกลุ่มประเทศอาฟริกาเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 19 เมษายน 2559
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 ปีการศึกษา 2559 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ในวันที่ 3 เมษายน 2559
การอบรม โครงการส่งเสริมครูทำวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 23-24 มีนาคม 2559
พิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรผ่านการปฏิบัติงาน ของนักศึกษา ปวช. ทวิภาคี ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาลัย วันที่ ๒๙ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๙
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร
การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ณ สถานีตำรวจนครบาล บางพลัด บางกอกใหญ่ บางเสาธง และศาลาแดง ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
   


ลิขสิทธิ์ 2001. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
แก้ไขล่าสุดวันที่ 29 July, 2020